Рума
Општинско правобранилаштво општине Рума

Општинско правобранилаштво Општине Рума

 

Општински правобранилац: Мирјана Црљеница Дуликравић

Заменик општинског правобраниоца: Босиљка Ђурђевић

Адреса: Главна 155
Телефон: 022 474  282 

e-mail: ojp@ruma.rs

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Рума обавља Општинско правобранилаштво Општине Рума.