Рума
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће

У састав Општинског већа општине Рума изабрани су следећи чланови:

 1. Божана Станимировић
 2. др Јован Кромпић
 3. Миленко Секулић
 4. Александар Бундало
 5. Светозар Коров
 6. Бране Кнежевић
 7. Ивана Бојанић
 8. Живко Стојковић
 9. Бранислав Љубинковић
 10. Стојан Марковић
 11. Синиша Лилић

Председник општине, Слађан Манчић је председник Општинског већа.

Заменик председника општине, Марија Стојчевић је члан Општинског већа по функцији.