Рума
ЈП КОМУНАЛАЦ

Јавно предузеће "Комуналац"

 

vozilo1.jpg

 

Jавно предузеће „Комуналац“ у Руми jе правни следбеник РО за проjектовање, урбанизам и изградњу, комуналне и стамбене делатности „Румаплан“ коjа jе основана решењем Скупштине општине Рума 10.12.1965. године. У то време jе постоjао у оквиру РО као ООУР Комуналне делатности.
Године 1973. у оквиру РО „Румаплан“ jе пословала као ООУР „Изградња“, затим 1975. године се конституисала у Комуналну радну организациjу „Борковац“ коjа jе егзистирала све до 20.12.1979. године. Дана 09.01.1980. године jе оформљена Радна организациjа „Комуналац“- комунална радна организациjа с потпуном одговорношћу.
Комунално предузеће „Комуналац“ у Руми са ПО jе основано дана 19.12.1989. године као jавно предузеће. Од дана 31.12.1997. године предузеће послуjе под називом Jавно предузеће „Комуналац“ у Руми. JП ,,Комуналац” у Руми се на основу Одлуке о промени оснивачког акта (“Сл. лист општина Срема” броj 8/2013) коjи jе донела Скупштина општине Рума, ускладило са новим Законом о jавним предузећима.