Рума
Јавно предузеће СТАМБЕНО

Јавно предузеће "Стамбено"

 

Screenshot 2019-11-22 at 16.55.10.png

ЈП ''Стамбено'' основала је СО Рума ради обављања енергетске делатности производње и снадбевања топлом водом и паром. Сем ове делатности ЈП ''Стамбено'' Рума врши послове везане за област колективног становања, одржавање стамбених зграда и станова, укњижбе појединих делова зграда као и остале сродне послове из ове области.

Производни систем обухвата један парни и петнаест топловодних котлова. Могућност укупне продукције паре и топле воде за потребе даљинског снадбевања топлотном енергијом износе 26,9 MW.

На дистрибутивни систем прикључено је 1850 станова што чини 20% домаћинстава у граду,односно, 93.000 м2, а поред тога предузеће загрева и културне, спортске, привредне и пословне објекте којих је укупно 180 односно 20.300 м.

Везано за послове колективног становања обавља посао у складу са уговорима склопљеним са 22 скупштине станара.