Пожаревац
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ

Улица: Дринска бр. 2 12000 Пожаревац
Тлефон: 012/221-957; 531-929
Факс: 012/221-029
Е. Пошта: bibliotekapo1847@gmail.com

 

Читалиште у Пожаревцу је званично основано на Савиндан 14. (27.) јануара 1847. године. Одмах се уписало 60 чланова.

Са бурним и историјским и политичким периодом који је у Србији настао после 60-тих година XIXвека, настао је и период процвата просвете, науке и књижевности. Штампарство се нагло развија, како у Београду, тако и у унутрашњости Србије. То је и време када се знатно повећава и број читаоница, библиотека и читалаца. После наредбе Министарства просвете 1868. године, да се отварају читаонице по варошима и селима Србије, и у Пожаревцу је бивше Читалиште обновило свој рад под именом Читаоница, на Савиндан, 14. јануара 1869. године. За председника Читаонице изабран је Александар Николајевић, трговац, за благајника Стојан Павловић, дуванџија (деда Милене Павловић – Barilli), а за деловођу Михајло Коцић, председник пожаревачке општине, који о том догађају пише Ђури Јакшићу.16

За даљи рад Читаонице везан је и рад Певачког друштва, које је основано 1870. године. Пожаревачко певачко друштво настало је из приватне Певачке школе, коју је отворио Ромуалд Луке, учитељ певања у Пожаревачкој гимназији.

biblioteka_sah_klub.png

Као што је током своје 170 година дуге историје увек чинила, Народна библиотекаИлија М. Петровић“ ће наставити да прати развојне тенденције у библиотечкоинформационој делатности. Време носи сасобом нове трендове, а на Библиотеци је да их прати и да своје постојање оправда доброморганизованошћу и пословањем, а изнад свега, односом према корисницима који и јесу један од главнихразлога њеног битисања. Тај однос подразумева да им увек стоји на располагању пратећи промене усавременом добу, промене које доносе наука и технологија. Мора постојати свест о томе да сукорисници библиотечких услуга они који својим захтевима покрећу библиотеку напред, заједно сабиблиотекарима са којима их повезују чврсте везе. Будућност увек доноси нешто ново, а пожаревачкаБиблиотека, заједно са својим корисницима, ишчекује ту будућност као велики изазов.