Пожаревац
СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Руководилац службе: Сања Ивковић, дипл.грађ.инж
Канцеларија 130 – 012/539-691
Канцеларија 124 – 012/539-792