Пожаревац
Скупштинска радна тела

Именовани су:

СКУПШТИНСКА РАДНА ТЕЛА

1. У Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, 23.5.2016. године, 24.12.2016. године, 2.10.2019. године:
1. Спасовић Бане из Пожаревца, градоначелник, председник;
2. Павловић Саша из Кленовника, заменик градоначелника, заменик председника;

3. Илић Бојан из Пожаревца, председник Скупштине, члан; 4. СавићДејанизПожаревца,члан;
5. ЈанковићДалиборизНабрђа,члан;
6. МитровићСашаизПожаревца,члан;

7. Љубојевић Никола из Пожаревца, члан; 8. Јовић Слободан из Пожаревца, члан;
9. Босић др Срећко из Пожаревца, члан; 10.Савић Дејан, члан и

11.Петровић Живорад из Пожаревца, члан.

Именовани су:

2. У Савет за привреду и финансије, 31.5.2016. године, 24.12.2016, 15.12.2017. године:
1. Тодоровић Весна из Пожаревца, председница;
2. Пејић Војислав из Пожаревца, заменик председнице;

3. Стојковић Александар из Пожаревца, члан; 4. Рајић Јелена из Пожаревца, чланица;
5. Ђорђевић Милица из Пожаревца, чланица; 6. Мрдак Тања из Пожаревца, члан;

7. Благојевић др Драгољуб из Пожаревца, члан; 8. Поповић Предраг из Пожаревца, члан и
9. Вукосављевић Ивана из Пожаревца, чланица.

Именовани су:

3. У Савет за друштвене делатности, 31.5.2016. године, 24.12.2016:

1. Несторовић др Горан из Пожаревца, председник;
2. Јанковић Радојка из Пожаревца, заменица председника; 3. Тизманов Сања из Острова, чланица;
4. Јовић Љиљана из Пожаревца, чланица;
5. Јовановић Дафина из Пожаревца, чланица;
6. Станковић Предраг из Дрмна, члан;
7. Вукашиновић Видоје из Пожаревца, члан;
8. Гачевић Бојан из Пожаревца, члан и
9. Вучковић Зоран из Пожаревца, члан.

Именовани су:

4. У Савет за пољопривреду и село, 31.5.2016. године, 24.12.2016, 9.6.2017. године, 5.7.2017. године:

1. Вујичић Ненад из Пожаревца, председник;
2. Ђукић Радован из Брежана, заменик председника; 3. Обрадовић Дејан из Касидола, члан;
4. Маринковић Миша из Братинца, члан;
5. Милановић Саша из Кличевца, члан;
6. Радовановић Горан из Пољане, члан;
7. Стевић Слађан из Берања, члан;
8. Арсић Новица из Кличевца, члан и

9. Симић Немања из Пољане, члан.

Именовани су:

5. У Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине, 31.5.2016. године, 9.6.2017. године:
1. Ђорђевић Саша из Пожаревца, председник;
2. Живојиновић Марина из Драговца, заменица председника;

3. Јеврић Никола из Пожаревца, члан;
4. Трбовић Александра из Пожаревца, чланица;
5. Миловановић Снежана из Пожаревца, чланица; 6. Најдановић Оливера из Пожаревца, чланица;
7. Јовић Катарина из Пожаревца, чланица;
8. Новаковић Драшко из Пожаревца, члан и
9. Аврамовић Никола из Пољане, члан.

Именовани су:

6. У Савет за приватно предузетништво, 06.10.2016. године, 21.2.2017. године:

 1. Костић Душан из Пожаревца, председник;

 2. Крстић Игор из Пожаревца, заменик председника;

 3. Јанковић Драгољуб из Пожаревца, члан;

 4. Јанковић Ивана из Пожаревца, чланица;

 5. Обрадовић Радиша из Братинца, члан;

 6. Грујић Невена из Кленовника, чланица и

 7. Спасовић Бошко из Пожаревца, члан.

Именовани су:

7. У Савет за равноправност полова 06.10.2016. године, 14.6.2019. године:

 1. Николић Јелена из Ћириковца, председница;

 2. Јовановић Марија из Пожаревца, заменица председника;

 3. Савић Александра из Пожаревца, чланица;

 4. Марковић Драгана из Пожаревца, чланица;

 5. Гавриловић Ивана из Кленовника, чланица;

 6. Вучетић Ивана из Пожаревца, чланица;

 7. Радовановић Драгана из Пожаревца, чланица и

 8. Плављанић Јована из Пожаревца, чланица.

 9. Миливој Боснић из Пожаревца, члан;

Именовани су:

8. У Савет за бригу о старим лицима, 24.12.2016. године:

1. Ваштаг Золтан из Пожаревца, председник,
2. Филиповић Мирослава из Костолца, заменица председника,
3. Стојадиновић Саша из Пожаревца, представник средстава информисања, члан,
4. Игњатовић Биљана, представник Центра за социјални рад у Пожаревцу, чланица,
5. Ивковић Биљана, представник Дома здравља Пожаревац у Пожаревцу, чланица,
6. Сабо Стеван из Пожаревца, представник Удружења пензионера у Пожаревцу, члан,
7. Обрадовић Саша из Пожаревца, Црвени крст у Пожаревцу, члан,
8. Томовић Сања, представник Фонда пензијског и инвалидског осигурања у Пожаревцу, чланица,
9. Братић Милева, представник Фонда за здравствено осигурање у Пожаревцу, чланица, 10. Миловановић Душан из Пожаревца, члан и
11. Нонковић Радослав, представник Градске општине Костолац, члан.

Именовани су:

9. У Комисију за мандатно-имунитетска питања 23.5.2016, 24.12.2016, 1.10.2018. и 19.11.2019. године:

1. Костић Душан из Пожаревца, председник;
2. Кузмановић Горан из Пожаревца, заменик председника; 3. Богдановић Иван из Пожаревца, члан;
4. Ђорђевић Славица из Костолца, члан;
5. Крстић Наташа из Пожаревца, члан;
6. Љубојевић Никола из Пожаревца, члан;
7. Илић Миомир из Пожаревца, члан;
8. Ђокановић Марица из Пожаревца, чланица и
9. Јовановић Бобан из Костолца, члан.

Именовани су:

10. У Комисију за стамбена питања, 31.5.2016. године, 24.12.2016, 15.12.2017. године:

1. Стојковић Славиша из Пожаревца, председник;
2. Оташевић Анђелка из Пожаревца, заменица председника; 3. Радуловић Миланка из Пожаревца, чланица;
4. Перишић Ђорђе из Пожаревца, члан;
5. Милосављевић Данијела из Пожаревца, чланица;
6. Перић Јелена из Ћириковца, чланица;
7. Милетић Срђан из Пожаревца, члан;
8. Турудић Јасмина из Пожаревца, чланица и
9. Ђорђевић Иван из Костолца, члан.

Именовани су:

11. У Комисију за прописе, 31.5.2016. године, 9.6.2017. године:

1. Љубојевић Данијел из Забеле, председник;
2. Радоичић Лела из Пожаревца, заменица председника; 3. Симић Горан из Забеле, члан;
4. Вeсић Ивана из Пожаревца, чланица;
5. Најдовски Војислав из Пожаревца, члан;
6. Лончар Игор из Костолца, члан;
7. Кукољ Душанка из Пожаревца, чланица;
8. Гогић-Митић Анка из Пожаревца, чланица и
9. Крстић Светомир из Пожаревца, члан.

Именовани су:

12. У Комисију за представке и предлоге, 31.5.2016. године, 5.7.2017. године:

1. Витомирац Марија из Пожаревца, председница;
2. Јоњић Зоран из Пожаревца, заменик председника; 3. Петковић Миша из Пожаревца, члан;
4. Ловре Владимир из Пожаревца, члан;
5. Станковић Катарина из Пожаревца, чланица;
6. Рајковић Далибор из Братинца, члан;
7. Лазовић Драган из Пругова, члан;
8. Динчић Јовица из Пожаревца, члан и
9. Оцокољић Драгана из Пожаревца, чланица.

Именовани су:

13. У Комисију за грађевинско земљиште, 8.7.2016, 06.10.2016. године, 14.6.2019. године:

 1. Перишић Ивана из Пожаревца, председница,

 2. Стојковић Славиша из Пожаревца, заменик председнице,

 3. Миловановић Снежана из Пожаревца, чланица,

 4. Живановић Новица из Пожаревца, члан,

 5. Урошевић Никола из Пожаревца, члан,

 6. Пауновић Ивана из Пожаревца, чланица,

 7. Смиљковић Маја из Пожаревца, чланица,

 8. Манојловић Иван из Пожаревца, члан и

 9. Барјактаревић Сенад из Пожаревца, члан.

Именовани су:

14. У Комисију за комасацију Града Пожаревца, 8.7.2016. године:

1. Пандуровић Милијана, дипл. правник из Пожаревца, председница, а Кукољ Сања, дипл. правник, Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе Града Пожаревца заменица председнице,

 1. Беговић Млађана, инжењер геодезије, Служба за катастар непокретности, чланица, а Цвејић Саша, геометар, заменик чланице,

 2. Трифуновић Александар из Дрмна, члан, а Динић Дарко из Пожаревца, заменик члана,

 3. Зафировић-Стојановић Милена, дипл. инжењер пољопривреде из Пожаревца, чланица, а Перић Бошко, дипл. инжењер пољопривреде, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца, заменик чланице,

 4. Живковић Драгана, дипл. правник, Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе Града Пожаревца, чланица, а Урошевић Никола, дипл. правник из Пожаревца, заменик чланице,

 5. Андрејић Милена, дипл. инжењер архитектуре из Пожаревца, чланица, а Петровић Драгана, дипл. инжењер архитектуре из Пожаревца, заменица чланице,

 6. Миловановић Снежана из Пожаревца, чланица, а Јуришић Јована, Градска управа Града Пожаревца, заменица чланице и

 7. Марјановић Зоран, дипл. правник, Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе Града Пожаревца, секретар Комисије.

Именовани су:

15. У Комисију за избор и именовања, 23.5.2016. године, 24.12.2016, 1.10.2018. године:
1. Јовановић Милорад из Пожаревца, председник;
2. Станојевић Драган из Пожаревца, заменик председника;

3. Петровић Владан из Пожаревца, члан;
4. Смиљковић Милена из Пожаревца, чланица; 5. Пантић Иван из Пожаревца, члан;

6. Стојановић Драган из Пожаревца, члан; 7. Јовановић Милић из Пожаревца, члан; 8. Томић Виолета из Пожаревца, члан и
9. Цветковић Маја из Пожаревца, чланица.

Именовани су:

16. У Градску изборну комисију, 23.5.2016. године:

1. Рајчић Живомир, дипл. правник из Пожаревца, председник (СНС), кога је предложила Одборничка група Српске напредне странке, а Петровић Владан, дипл. правник из Пожаревца, заменик председника (СНС), кога је предложила Одборничка група Српске напредне странке;

2. Исаковић Мирослав, дипл. правник из Пожаревца, члан (СНС), кога је предложила Одборничка група Српске напредне странке, а Динић Марко из Пожаревца, заменик члана (СНС), кога је предложила Одборничка група Српске напредне странке;
3. Димитрић Ана из Петке, чланица (СНС), коју је предложила Одборничка група Српске напредне странке, а Ђорђевић Маја из Костолца, заменица чланице (СНС), коју је предложила Одборничка група Српске напредне странке;

4. Радосављевић Лазар из Пожаревца, члан (СНС), кога је предложила Одборничка група Српске напредне странке, а Цокић Невена из Пожаревца, заменица члана (СНС), коју је предложила Одборничка група Српске напредне странке;
5. Стјеповић Бранислав, дипл. правник из Пожаревца, члан, кога је предложила Одборничка група Социјалистичке партије Србије (СПС), а Милошевић Ивица, заменик члана (СПС), кога је предложила Одборничка група Социјалистичке партије Србије (СПС);

6. Војводић Бранко, дипл. правник из Пожаревца, члан (СПС), кога је предложила Одборничка група Социјалистичке партије Србије (СПС), а Ракић Весна, заменица члана (СПС), коју је предложила Одборничка група Социјалистичке партије Србије (СПС);

7. Живковић Бојан, дипл. правник из Пожаревца, члан (СПС), кога је предложила Одборничка група Социјалистичке партије Србије (СПС), а Михајловић Иван из Пожаревца, заменик члана (СПС), кога је предложила Одборничка група Социјалистичке партије Србије (СПС);

8. Томић Стефан из Пожаревца, члан (ДС), кога је предложила Одборничка група Демократске странке, а Ђукић Иван из Пожаревца, заменик члана (ДС), кога је предложила Одборничка група Демократске странке);
9. Живановић Драган из Пожаревца, члан, кога је предложила Одборничка група Група грађана „Искорак - др. Звонко Благојевић“, а Банковић Зоран из Пожаревца, заменик члана, кога је предложила Одборничка група Група грађана „Искорак – др. Звонко Благојевић“.

- Унгурјановић Мирослав, дипл. правник из Пожаревца, секретар, а Пауновић Ивана, дипл. правник из Пожаревца, заменица секретара.

Именовани су:

17. У Комисију за планове Града Пожаревац, делимично 18.5.2017. године, 2.8.2018. године, 1.10.2018. године, 1.11.2018. године, 2.2.2019. године:

1. Небојша Поповић, дипл. инж. арх. из Београда, за председника, на предлог министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма,

2. Марина Турковић, дипл. инж.арх. из Београда, за заменика председника, 3. Драган Вујчић, дипл. грађ.инж. из Пожаревца, за члана,
4. Мићо Башић, дипл. инж. саобраћаја из Пожаревца, за члана,

5. Предраг Паповић, дипл. геодетски инж. из Пожаревца, за члана,
6. Милица Миловановић, дипл.инж.арх. из Раковице, за члана,
7. Ивана Илић, мастер инж.арх. из Београда, за члана,
8. Драгана Бига, дипл. инж. арх. из Аранђеловца, за члана, на предлог министра

надлежног за послове просторног планирања и урбанизма,
9. Јованка Ђорђевић-Цигановић, дипл. инж. арх. из Београда, за члана, на предлог

министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма и 10. Оцокољић Марија из Пожаревца, за секретара Комисије.

Именовани су:

18. У Савет за запошљавање Града Пожаревца, 8.7.2016. године:

 1. Спасовић Бане из Пожаревца, Градоначелник Града Пожаревца, председник;

 2. Павловић Саша из Пожаревца, заменик градоначелника Града Пожаревца, заменик председника,

 3. Мирић Соња из Пожаревца, директор Националне службе за запошљавање, Филијале у Пожаревцу, чланица,

 4. Ђорђевић Верица из Пожаревца, чланица,

 5. Милошевић Зоран из Пожаревца, члан,

 6. Петровић-Медојевић Сузана из Кленовника, чланица,

 7. Поповић Предраг из Пожаревца, члан,

 8. Милосављевић Марко из Пожаревца, члан и

 9. Глишић Горан из Костолца, члан.

Именовани су:

19. У Савет за социјалну политику Града Пожаревца, 24.12.2016. године, 7.12.2018. године, 6.3.2019. године:
1. Ракић Дејан из Пожаревца, председник,
2. Башић Мићо из Пожаревца, заменик председника,

3. Филиповић Срђан, члан,
4. Вељковић Слободан, члан,
5. Ђорђевић Верица из Пожаревца, чланица,
6. Татјана Рајић из Пожаревца, чланица,
7. Обрадовић Саша из Пожаревца, Црвени крст у Пожаревцу, члан, 8. Ивковић Славица из Пожаревца, чланица и
9. Јоњић Зоран из Пожаревца, члан.

Именовани су:

20. У Комисију за давање мишљења о остваривању права из области борачко- инвалидске заштите, 06.10.2016. године:
- за председника Ваштаг Золтан из Пожаревца, а за заменика Најдановић Саша, дипл. правник, Градска управа града Пожаревца;

- за чланове:
1. Раденковић Миливоје из Пожаревца;

2. Несторовић Милена, дипл. правник, Градска управа града Пожаревца;
3. Драјић Љиљана, виши социјални радник, Градска управа града Пожаревца.

Именовани су:

21. У Савет за младе Града Пожаревца, 8.7.2016. године, 24.12.2016. године, 15.12.2017. године:

1. Динић Марко из Пожаревца, председник,
2. Савић Далибор из Драговца, заменик председника, 3. Премческа Катарина из Пожаревца, чланица,
4. Алексић Немања из Трњана, члан,
5. Новаковић Милош из Маљуревца, члан,
6. Радојковић Александар из Пожаревца, члан,
7. Димитријевић Јована из Пожаревца, чланица,
8. Томић Стефан из Пожаревца, члан и
9. Стефановић Маја из Пољане, чланица.

Именовани су:

22. У Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца у државној својини, 8.7.2016. године:

 1. Зоран Марјановић, дипл. правник Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај, председник,

 2. Јанковић Александра из Пожаревца, заменица председника,

 3. Перић Бошко, дипл. инжењер пољопривреде, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца,

 4. Ракић Новица, инжењер геодезије, Служба за катастар непокретности, члан,

 5. Перић Иван, доктор ветеринарске медицине из Пожаревца, члан,

 6. Јузбашић Дејан, дипл. инжењер пољопривреде из Пожаревца, члан и

 7. Тирнанић Иван, дипл. инжењер саобраћај, Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе Града Пожаревца, секретар Комисије.

Именовани су:

23. У Комисију за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 8.7.2016, 6.10.2016. године:

 1. Лазић Милан, дипл. правник, Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај, председник,

 2. Урошевић Никола, дипл. правник, Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај, заменик председника,

 3. Миловановић Снежана из Пожаревца, чланица,

 4. Влајковац Јоргованка из Пожаревца, чланица,

 5. Стефановић Срђан из Пожаревца, члан,

 1. Живковић Марко из Ћириковца, члан,

 2. Пауновић Милош, Служба за катастар непокретности у Пожаревцу, члан и

8. Стојадиновић Лела, дипл. инж. пољопривреде, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, секретар Комисије.

Именовани су:

24. У Савет за одрживи развој Града Пожаревца 06.10.2016. године, 1.11.2018. и 19.11.2019. године:

- за председника Спасовић Бане, градоначелник Града Пожаревца, а за заменика председника Савић Дејан из Пожаревца, ЕД „Електроморава“ у Пожаревцу,
- за чланове:

1. Марковић Ненад из Костолца;
2. Ћурчија Драган, помоћник градоначелника Града Пожаревца; 3. Саша Ваљаревић из Пожаревца;
4. Савић Иван, председник Градске општине Костолац;
5. Костић Драган, члан Градског већа Града Пожаревца;
6. Савић Марко, помоћник градоначелника Града Пожаревца и 7. Никодијевић-Рачић Данијела из Пожаревца.

Именовани су:

25. У Комисију за давање предлога назива улица и тргова Града Пожаревца, 8.7.2016. године, 14.6.2019. године:
1. Бојковић Гордан из Пожаревца, председник,
2. Ћурчија Драган из Пожаревца, заменик председника,

3. Богдановић Милица из Пожаревца, чланица,
4. Живковић Марко из Пожаревца, члан,
5. Јовић Љиљана из Пожаревца, чланица,
6. Јовановић-Ђорђевић Катарина из Пожаревца, чланица, 7. Ђорђевић Милорад из Пожаревца, Народни музеј, члан, 8. Николић Марина из Пожаревца, чланица и

9. Џемаили Орхан из Костолца, члан.

Именовани су:

26. У Комисију за решавање притужби на рад комуналних полицајаца, 8.7.2016. године:

1. Миљковић Далибор из Пожаревца, одборник Скупштине Града Пожаревца, председник;

 1. Петровић Катарина из Пожаревца, одборница Скупштине Града Пожаревца,

  чланица;

 2. Крстић Наташа из Пожаревца, одборница Скупштине Града Пожаревца,

  чланица,

 3. Лукић Небојша из Пожаревца, Одељење за инспекцијске послове и послове

  комуналне полиције, члан и

 4. Светозаревић Златан из Пожаревца, Полицијска управа у Пожаревцу, члан.

Именовани су:

27. У Градски штаб за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца: 28.6.2019. године.

- за команданта Бане Спасовић, градоначелник Града Пожаревца,
- за заменика команданта Саша Павловић, заменик градоначелника Града Пожаревца.;
- за начелника штаба Снежана Милићевић, МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Пожаревцу;
- за чланове Градског штаба:

 1. Бојан Илић, председник Скупштине Града Пожаревца;

 2. Серџо Крстаноски, председник Градске општине Костолац;

 3. Драган Костић, помоћник градоначелника;

 4. Драган Ћурчија, помоћник градоначелника;

 5. Славиша Стојковић, члан Градског већа;

 6. Далибор Миљковић, члан Градског већа;

 7. Оливера Најдановић, Градска управа Града Пожаревца;

 8. Небојша Лукић, Градска управа града Пожаревца;

 9. Срђан Лазић, начелник МУП, Полицијска управа Пожаревац;

 10. Златан Светозаревић, МУП, Полицијска управа Пожаревац;

 11. Горан Ђорђевић, начелник МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење у

  Пожаревцу;

 12. Зоран Дом, Војска Србије;

 13. Горан Ненадовић;

 14. Александар Димитријевић, в.д. директор ЈКП "Водовод и канализација"

  Пожаревац;

 15. Слободан Јовић, директор ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац;

 16. Саша Ваљаревић, помоћник градоначелника;

 17. Снежана Стојковић, директорка „Дом Здравља“ Пожаревац;

 18. Саша Обрадовић, секретар „Црвени Крст“ Пожаревац;

 19. Ана Јовановић, директорка „Завод за јавно здравље“ Пожаревац;

 20. Слободан Перовић;

 21. Урош Урошевић, новинар;

 22. Драгослав Ђокић, директор „Костолац услуге“ Костолац.

  Именовани су:

  28. У Одбор за безбедност Града Пожаревца, 8.7.2016. године, 29.9.2017. године, 1

октобар 2018. године, 28.7.2019. године:

- за председника Бојан Илић, председник Скупштине Града Пожаревца, а за заменика председника Бане Спасовић , Градоначелник Града Пожаревца и за заменика Горан Ненадовић из Пожаревца;

- за чланове:
1. Срђан Лазић, начелник Полицијске управе у Пожаревцу,
2. Светозаревић Златан, Полицијска управа у Пожаревцу,
3. Васић Милован, пуковник, командант ЦОКВ у Пожаревцу,
4. Крстаноски Серџо, председник Градске општине Костолац,
5. Ракић Драган, Дом здравља у Пожаревцу,
6. Јоксимовић Велиша, начелник Школске управе у Пожаревцу,
7. Митровић Саша из Пожаревца,
8. Радовановић Драган из Пожаревца,
9. Крстић Дејан из Пожаревца,
10. Сокнић др Јасмина, специјалиста за дечју психијатрију, Дом здравља Пожаревац, 11. Николић Весна, дипл. социјални радник, Дом здравља Пожаревац,
12. Новаковић Дејан, управник Казнено-поправног завода у Пожаревцу,
13. Шутовић Радојица, управник Казнено-поправног завода за жене у Пожаревцу,

14. Дубајић Снежана, Основни јавни тужилац у Пожаревцу,
15. Рупар Драган, руководилац Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу, 16. Љиљана Дабић из Пожаревца ,
17. Марко Милојевић, члан Градског већа града Пожаревца,
18. Јовић Слободан, директор ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац,
19. Дејан Савић из Пожаревца
20. Драгослав Ђокић, „Костолац услуге“
21. Саша Игњатовић из Пожаревца.

Именовани су:

29. У Комисију за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта Града Пожаревца (Образује је министар пољопривреде и заштите животне средине) 17.10.2016, 10.1.2017. године:

- за председника Ранковић Елизабета, судија Основног суда у Пожаревцу;

- за чланове:

 1. Дејан Јовановић, одборник из Брежана, а за заменика члана Драгољуб Марковић,

  одборник из Пожаревца;

 2. Душан Костић, одборник из Пожаревца, а за заменика члана Јулија Милојевић,

  одборница из Пожаревца;

 3. Бошко Перић, дипл. инжењер пољопривреде из Пожаревца, а за заменика члана

  Оливера Најдановић, дипл. инжењер пољопривреде из Пожаревца;

 4. Новица Ракић, инжењер геодезије, а за заменика члана Анђелија Алмажан, инжењер

  геодезије.

Именовани су:

30. У Комисију за именовања директора јавних предузећа и јавних комуналних предузећа Града Пожаревца, 06.10.2016. године, 17.11.2017. године:
- за председника Петровић Владан из Пожаревца,
- за чланове:

1. Млакар Иван из Костолца;
2. Милорадовић Будимир, дипл. правник, Градска управа Града Пожаревца; 3. Алексић Дарко из Пожаревца и
4. Несторовић др Горан из Пожаревца.

Именовани су:

31. У Савет за здравље Града Пожаревца – 1.11.2018 и 19.11.2019. године:

 1. 1)  Грујић др Горан из Пожаревца, за председника, представник Опште болнице у Пожаревцу, представник локалне самоуправе,

 2. 2)  Стојковић Славиша, члан Градског већа Града Пожаревца, за заменика председника, представник локалне самоуправе,

 3. 3)  Рајић Татјана из Пожаревца, за члана, представник локалне самоуправе,

 4. 4)  Антић др Душан из Пожаревца, за члана, представник Дома здравља 012 у

  Пожаревцу,

 5. 5)  Ракић Драган из Пожаревца, за члана, представник Дома здравља Пожаревац,

 6. 6)  Трифуновић мр. пх. спец. Јелена, за члана, представник Апотеке Пожаревац у

  Пожаревцу;

 7. 7)  Витомирац Дејан из Пожаревца, за члана, представник Завода за јавно здравље у

  Пожаревцу,

 8. 8)  Антић Рајка, за члана, представник Републичког фонда за здравствено осигурање,

  Филијале за Браничевски округ у Пожаревцу и

9) Дачић др. Драшко, за члана, представник Опште болнице у Пожаревцу.

32. КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА (ПРОГРАМ ЛОК. ЕК. РАЗВОЈА) 18.5.2017, 29.6.2018, 1.11.2018. и 19.11.2019. године:

 1. Бане Спасовић, дипл. правник, градоначелник Града Пожаревца, председник Комисије,

 2. Саша Ваљарењвић, члан Комисије,

 3. Марко Савић, дипл. политиколог, руководилац Одељења за послове органа града,

  управљање људским ресурсима, информационе технологије и комуникације, члан Комисије

 4. ____________________________________, члан Комисије,

 5. Слађана Грујић, мастер дипл. економиста, Стална конференција градова и општина, чланица Комисије,

 6. Милка Савић, дипл. економиста, Национална служба за запошљавање-Филијала Пожаревац, чланица Комисије,

 7. Александар Симоновић, дипл. правник, Координатор Групе послова за потребе Градског већа, члан Комисије,

 8. Драгана Живановић, дипл. правник, руководитељка Одељења за имовинско-правне послове, чланица Комисије и

 9. Срђан Филиповић, дипл. инж. машинства, ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац, члан Комисије.

33. Комисија за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Пожаревца 2017-2020, 28.12.2017. године, 7.12.2018. године:

1. ____________________________, за председника,
2. Станковић Сања из Пожаревца, за члана и
3. Јовановић Богдановић Марија из Пожаревца, за члана.

34. ПРОЈЕКТНО - СТРУЧНИ ТИМ ЈАВНОГ ТЕЛА, 8.7.2019. године

1. Биљана Кочи, дипл. правник, руководитељка Службе за јавне набавке, Градске управе Града Пожаревца, председница,

2. Ивана Лазић, дипл. економиста, шеф Одсека за буџет, Градске управе Града Пожаревца, чланица,

3. Оливер Поповић, професор технике и информатике, енергетски менаџер, у Одељењу за комуналне делатности и енергетику, члан,

4. Милан Лазић, дипл. правник, шеф у Одељењу за имовинско – правне послове, Градске управе Града Пожаревца, члан и

5. ________________, стручни консултант, који ће бити изабран накнадно по поступку

(име и презиме)
прописаном Законом о јавним набавкама.