Пожаревац
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАJЕДНИЦЕ

 

Ред бр.

 

МЕСНЕ ЗАJЕДНИЦЕ

Телефон

1.

“Браћа Вуjовић”

523 – 556

2.

“Булевар”

544-055

3.

“Бурjан”

223 – 568

4.

“Васа Пелагић”

7225 – 450

5.

“Горња мала”

530-392

6.

“Забела”

554-874

7.

„Љубичево“

515-197

8.

“Парк”

522 – 043

9.

“Радна мала”

550-295

10.

“Сопот”

213 – 251

11.

“Ћеба”

523 – 938

12.

“Чачалица”

221 – 322

СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАJЕДНИЦЕ И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИJЕ

 

Ред бр.

 

МЕСНА ЗАJЕДНИЦА-МЕСНА

КАНЦЕЛАРИJА

Телефон

1.

Берање

587 – 285

2.

Баре

587 – 283

3.

Батовац

574 – 188

4.

Брадарац

261 – 230

5.

Братинац

286 – 125

6.

Брежане

575 – 064

7.

Бубушинац

71-00-613

8.

Драговац

575 – 063

9.

Дрмно

246 – 151

10.

Дубравица

574 – 155

11.

Живица

575 – 060

12.

Касидол

587 – 284

13.

Кленовник

243 – 111

13.

Кличевац

565 – 048

14.

Костолац

241-505

15.

Лучица

566 – 405

16.

Маљуревац

261- 330

17.

Набрђе

7286 – 207

18.

Острово

247 – 201

19.

Петка

249 – 024

20.

Пољана

582 – 161

21.

Пругово

556 – 874

22.

Речица

565 – 115

23.

Село Костолац

248 – 104

24.

Трњане

286 – 687

25.

Ћириковац

564 – 202