Пожаревац
ГАЛЕРИЈА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ

ГАЛЕРИЈА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ

 

Радно време Фондациjе Миленин дом – Галериjе Милене Павловић Barilli

Радним данима: 07:00 – 15:00
Суботом: 08:00 – 16:00

За посетиоце

Уторак – петак: 07:00 – 15:00
Суботом: 08:00 – 16:00

Цена улазница: 150,00 динара

Телефон: 012/524-173
E-mail: info@galerijamilenepavlovicbarilli.rs

Фондациjа jе основана у знак захвалности и сећања на Милену Павловић Барили, уз поштовање воље и жеље њене маjке Данице Павловић Барили да имовину, коjу jе наследила од своjих родитеља, и уметнички фонд своjе преминуле кћери, даруjе српском народу и да се ова заоставштина сачува као целина.

996110_439186206244444_3413445805611289518_n.jpg

20. новембра 1961. године, на основу тестаментног завештања, сачињеног у форми Уговора о поклону, склопљеног између дародавца Данице Павловић Барили и поклонопримца, СО Пожаревац, основана jе Фондациjа Миленин дом-задужбина Данице Павловић Барили 1883-1965. и Милене Павловић Барилли 1909-1945. са седиштем у Пожаревцу, Воjе Дулића бр.14. У свом саставу има Галериjу слика Милене Павловић Барилли. Скраћени назив гласи: Фондациjа Миленин дом-Галериjа Милене Павловић Барилли

Фондациjа се оснива са циљем да прикупља, обрађуjе, чува, публикуjе и приказуjе jавности уметничко стваралаштво Милене Павловић Барили; да користи и штити ауторска права каjа произилазе из укупног Милениног уметничког стваралаштва, као и ауторска права њене маjке Данице и оца Бруна Барилиjа; да помаже таленте у ликовном стваралаштву у границама своjих могућности и интересовања; да штити и сачува непокретну и покретну имовину Фондациjе ЗА ВЕЧИТА ВРЕМЕНА КАО НАJВЕЋУ КУЛТУРНУ ВРЕДНОСТ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА; као и да чува успомену на дародавца, његове претке и потомке, као и велике добротворе Фондациjе.

Autoportret_sa_velom_1939..jpg

Галериjа jе за jавност свечано отворена 24.jуна 1962. године, под кровом преуређене старе породичне куће Павловића.Том приликом Даница Павловић jе открила мемориjалну плочу са урезаном посветом: “Миленин дом-њеном таленту, вредноћи и младости-мама“.

Фебруара месеца 1966. Године, Галериjа jе припоjена Народном музеjу у Пожаревцу, у чиjем jе саставу радила до 1997. године. Одлуком оснивача-СО Пожаревац, од 28.02.1997.године Галериjа jе издвоjена из састава Народног музеjа и од тада послуjе као ново правно лице под садашњим називом.

Dama_sa_monoklom.JPG

У свом фонду Галериjа има 894 уметничка рада Милене Павловић Барили, од коjих 40 имаjу статус „од великог значаjа за републику“, (136 уља, 51 пастел, 415 цртежа, 286 темпера и акварела, 6 графика), 50 дела из збирке Биjенала и савремених аутора, 9 радова из породичне уметничке збирке, што укупно износи 951 рад. Наведени радови евидентирани су у Инвентарскоj књизи Збирке М.П.Барили, Инвентарскоj књизи савремене уметности и Збирци породичне заоставштине.

Покретну имовину Фондациjе чине и личне ствари, библиотека ( 228 публикациjа) и документациjа и архивска грађа чланова породице Павловић и Барили, те на таj начин иста постаjе и своjеврстан информационо-документациони центар.

 

Foto galerija