Пожаревац
ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

 

 1. Саша Павловић, дипл. инжењер електротехнике, заменик градоначелника Пожаревца, задужен се за ресор – Јавна предузећа
 2. Томица Стојановић, проф.физичког васпитања, задужен за ресор – Образовање;
 3. Далибор Миљковић, струковни економиста, задужен за ресор - Комунална инфраструктура и саобраћај;
 4. Славиша Стојковић, дипл. правник, задужен за ресор - Друштвене делатности, здравство и социјална питања;
 5. Дарко Мирковић, машинбравар, задужен се за ресор - Градска општина Костолац и месне заједнице;
 6. Саша Ђорђевић, мастер инжењер рударства, задужен за ресор – Пољопривреда и заштита животне средине;
 7. Ана Миљанић, проф. физичког васпитања, задужена за ресор – Спорт, омладина и туризам;
 8. Дејан Крстић, менаџер, задужен за ресор – Невладине организације, култура и информисање;
 9. Драган Радовановић, дипл. економиста у пензији, задужен за ресор Привреда и финансије;
 10. Марко Милојевић, предузетник, задужен за ресор Предузетништво;
 11. Мр Владимир Петровић, магистар просторног планирања, Урбанизам.