Пожаревац
Одељење за урбанизам и грађевинске послове

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

Руководилац одељења: Иван Манојловић

Телефон: 012 / 539 – 649

Канцеларија бр. 135

 

Одељење за урбанизам и грађевинске послове има следеће Одсеке:

А) ОДСЕК ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Шеф одсека: Гордана Ранђеловић

Телефон: 012/539-664

Б) ОДСЕК ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Шеф одсека: Драгана Петровић

Телефон:012/539-691

В) ОДСЕК ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ                                                        

Шеф одсека: Зорица Гњатић

Телефон:012/539-764