Пожаревац
Одељење за општу управу

Одељење за општу управу

Руководилац одељења: Слађана Петрушић – Гутић

Тел: 012/539-677

 

ГРАЂАНСКА СТАЊА

Саветник: Драган Гајић

Тел: 012/213-150

 

МАТИЧНИ ПОСЛОВИ

Матичар: Миломир Перић

Телефон: 012/539-687, 539-688, 539-708

ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ, ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ, АРХИВЕ И ДОСТАВНЕ СЛУЖБЕ

Одговорно лице: Митић Зоран

Телефон:012/539-674

Контакт: – e mail  zmitic@pozarevac.rs

 

 

БИРАЧКИ СПИСАК

Референт за вођење бирачког списка: Јелена Миладиновић

Телефон: 012/539-688

Канцеларија бр. 24

 

ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ     

Услужни центар

Саветник: Тања Мрдак

Телефон: 012/539-790

 

ПОСЛОВИ  ИЗВРШЕЊА

Канцеларија бр. 35

Teл: 012/539-696