Петровац на Млави
Туризам

„Трест” коjе се одваjкада сматра природним драгуљем овог краjа и целе општине Петровац на Млави. Излетиште jе смештено на западним обронцима Хомољских планина, изразитом брдско планинском подручjу, коjе jе веома специфицног изгледа. Обликом личи на велики левак отворен према северозападу, а по ободу jе оивичен крецњачким планинама у облику венца.Површина износи 1. 033 хектара. Станиште jе крупне дивљачи а могућ jе и риболов пастрмке.

izletiste-trest.jpg

До излетишта Трест коjе двадесетак километара удаљено од Петровца, долази се путем коjи води за село и манастир Витовницу . Траса наставља макадамом виjугаjући уз реку Витовницу и након 9 км стижете се до излетишта Трест. Ту се налази табориште , игралиште, jезеро и ловачки дом. Читав краj jе погодан за камповање.

Трест jе окружен планинским врховима Врањ, Кобиља глава и Фик па jе идално место за планинарење. Ту се налазе Хаjдучка и Погана пећина. У подножиjу Фика jе извор реке Витовнице.