Петровац на Млави
Туризам

На реци Бусур, шездесетих година двадесетог века формирана су два мања вештачка jезера- Кореница и Бусурско jезеро.

Главни разлог овог подухвата био jе спречавање штете коjу ова река, услед буjичног карактера, у одређеним периодима године, причињава околним њивама и насељима. Данас ова два мања jезера чине водену површину од око 18 хектара. Jезера су афирмисана углавном као локална излетишта.

jezero_busur-600x379.jpg

После порибљавања шараном, jезера су почела привлачити риболовце, тако да су на овом простору направљене и прве викендице. Међутим, краj ипак не карактерише изграђена туристичка инфрастуктура, нити уређене обале за озбиљниjи развоj купалишног туризма. Обале jезера краси очувани природни амбиjент, лети приjатна клима и чист ваздух, а сам положаj ствара осећаj издвоjености и опуштености. Оваj простор jе тиме погодан за даљи развитак викенд насеља, уз вођење рачуна о очуваности и унапређењу природне средине, редовно контролисање квалитета jезерске воде и одговараjућу планску градњу потребне туристичке инфраструктуре на предвиђеним локалитетима.

Jезеро Ждрело – У сливу реке Решковице у делу насеља Ждрело налази се мало акумулационо jезеро проширено приликом изградње сеоског водовода. У непосредноj близини jе и извор питке воде коjи се улива у jезеро. Испод самог jезера саграђен jе пастрмски рибњак а на обалама jезера угоститељски обjекат. Jезеро jе порибљено.