Петровац на Млави
Одељење за урбанизам

Милан Поповић

Начелник Одељења за урбанизам