Нови Бечеј
Туризам

Дани Лазе Телечког 

Laza-Telečki.jpg

jе манифестациjа коjа се организуjе у селу Кумане. Манифестациjа треба да обогати културни живот у селу, али и сачува сећање на познатог глумца и редитеља, рођеног у том месту.

Foto galerija