Љубовија
ЗДРАВСТВО - ЉУБОВИЈА

Здравствена заштита
У општини Љубовија примарну здравствену заштиту обавља Дом здравља Љубовија, са укупно 8 пунктова, који су размештени на територији читаве општине.
domzdravlja.jpeg
Дом здравља са стационаром у Љубовији је смештен у центру насеља.
 
Oрганизација примарне здравствене заштите је у оквиру следећих служби: oпшта медицина (теренска и лабораторијска служба),медицина рада (ATД и РO), хигијенско-епидемиолошка служба, гинекологија (са диспанзером и породилиштем у оквиру стационара), педијатрија са патронажном службом, интерно одељење са амбулантом, ултразвучни диспанзер, стоматологија и служба хитне помоћи.
Стационар има капацитет 20 постеља, а услуге стационара годишње користи око 1000 здравствених осигураника.