Љубовија
Туризам

Река Трешњица извире на југозападној страни Повлена на висини од 1185 м, а улива се у Дрину код Горње Трешњице на висини од 180 м. Изразито клисураста долина Трешњице је делимично и кањонског изгледа. Средњим током протиче кроз живописни кањон дуг близу 6 км, који је усечен у 800 - 1000 м високој површи. У кањону Трешњица прима највеће десне притоке – Сушицу и Трибућу.
 
tresnjica3201311162023.jpeg

Трибућа је водом најбогатија притока Трешњице, дуга је 7 км и извире испод Торничке Бобије. Својим доњим током раздваја висораван Бошковац од горњокошљанске површи, градећи скоро непроходну клисуру атрактивну за планинаре. Кањон Трешњице је природно добро од изузетног значаја које је стављено под заштиту ради очувања станишта популације природне реткости белоглавог супа, геоморфолошких облика са реком и вредног наслеђа. Један је од најлепших је и станиште за 17 парова орла белоглавог супа који је још једино настањен у кањону Увца. Представљају угрожену врсту којој прети истребљење и еколози чине све да их спасу од нестајања.

Богато природним лепотама и реткостима насеље Горња Трешњица је и утемељивач образовања на овом подручју са основном школом из 1836. године. Такође је изграђен рибњак пастрмке и већи број воденица. Околина је богата лековитим биљем, воћем, па ову еколошки чисту зону треба искористити за здрав опоравак и одмор. Специфично за кањон Трешњице је то да сваког пролећа излази из Дрине на природни мрест риба младица, "краљица" Дрине.

На реци Трешњици изграђен је пуносистемски рибњак калифорнијске пастрмке. Примена савремене технологије која се заснива на убацивању течног кисеоника у воду јединствена је на просторима Србије, чиме се утростручила годишња производња.