Костолац
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

 

Прво удружење пензионера у Костолцу појавило се шездесетих година прошлог века као Подружница Костолац, Стари Костолац, Кленовник. Свој назив, недуго потом, мења у Месна организација пензионера, да би маја 2010. године постало Удружење пензионера Градске општине Костолац.

Са циљем да заштити и унапреди материјални и социјални положај својих чла­нова и пружи све врсте помоћи, ово Удружење прати стања и потребе својих чланова; орга­низује њихово снабдевање основним живо­тним намирницама и другим потребама и сарађује са Фондом пензијског и инвалидског осигурања.

Да улазак у треће животно доба и одлазак у пензију, не значи и повлачење из јавног живо­та, Удружење доказује организујући низ актив­ности како би побољшало лични и друштвени живот пензионера. Данас, Удружење окупља око 4.200 чланова и успешно обавља своје ак­тивности као једна социјално­хуманитарна ор­ганизација.

Председник Удружења пензионера Градске општине Костолац је Рајко Нонковић.