Костолац
СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ КОСТОЛАЦ

Удружење „Српски ратни ветерани Костолац“ основано је 26.11.2015. године. Члан је филијале „Српски ратни ветерани“ из Београда, као и „Светске организације ратних ветерана“ чије је седиште у Паризу.

Чине га војни ветерани, породице погинулих ветерана, ратних и војних инвалида. Основни циљеви Удружења су: неговање патриотизма, сагледавање проблема и залагање за пружање стручне помоћи ветеранима, ратним инвалидима и њиховим породицама, као и члановима породица погинулих ветерана приликом остваривања права која им по закону припадају. Удружење се залаже за унапређење материјалне ситуације и ресоцијализацију ових лица како би се што пре укључила у нормалан друштвени живот.

Покренули су иницијативу код градских власти и добили сагласност за подизање спомен­обележја погинулим суграђанима у ратовима од августа 1990. године до 1999. године, као и иницијативу да породице погинулих у рату не плаћају гробна места. Сарађују са другим удружењима ратних ветерана, као и са локалним синдикатима и радним организацијама. Организују дружења са члановима из сличних удружења и културно­ едукативне излете. Председник Удружења је Ђорђе Бараксадић.