Костолац
КУД ОСТРОВО ИЗ ОСТРОВА

 

Први покушаји оснивања Културно­у­метничког друштва у Острову су забележе­ни тридесетих година прошлог века. Друштво се окупљало и у послератним годинама (1945–1946), а након тога, све до седамдесетих годи­на прошлог века, није постојало. Од 1976. годи­не основана су драмска и фолклорна секција. Драмску секцију су водили учитељица Стана Новаковић и Димитрије Мирко Тизманов. Фо­лклорну секцију је водио Жива Ердељан.

Садашње Културно­уметничко друштво „Острово“ основано је 2009. године. С обзиром да је Острово банатско село, са ове стране Ду­нава, Друштво је првенствено оформљено ради очувања игара, песама и обичаја Баната.

Током рада, репертоар се проширио. Друштво окупља око педесет чланова развр­станих у више ансамбала. Стални је учесник на фестивалима фолклора у нашој земљи. У фебруару 2020. године, поводом Дана Градске општине Костолац, одржана је Смотра ветера­на из Србије.

Председник друштва је Бобан Рогожар­ски, а уметнички руководилац Иван Јовановић.