Костолац
Кратка историја Костолца

Костолац носи назив од латинске речи „castellum“, односно „castel“, што значи градско утврђење квадратног облика.Први писани извори о Костолцу као насељу потичу из XII века. Арабљански географ Едризи помиње га у својим путописима као „трговачки град поред Дунава“. У средњовековним изворима Костолац се помиње први пут 1380. године у Хрисовуљи, односно Повељи кнеза Лазара манастиру Горњак. У XV веку, после коначне пропасти средњовековне српске државе, Костолац је био насеље од 64 куће са домаћинствима и плаћао данак санџак-беговима од 6.000 акчи. Почетком XVIII века потпао је под Аустро-Угарску окупацију. Постао је „комарско село“ у Саставу Рамско-градиштанског дистрикта. У административно-управном погледу потпадао је под Комору или Дворско-коморско веће у Бечу. у XIX веку, нарочито у другој половини, у Костолцу се осећа пораст становништва као последица миграције и природног прираштаја. Уједно је и етнички изглед насеља постао веома шаренолик. На његов развој одлучујући утицај имали су отварање костолачког рудника угља 1870. године, као и рудника „Кленовник“ 1883. године. Захваљујући рудницима угља, у прошлом веку подигнута је колонија за становање радника, зграда управе рудника, кафане, пристаништа, приватне зграде и др. Дакле, поред села Костолца развило се рударско насеље у коме су становали рудари и други радници који су радили у млину, циглани и фабрици стакла. Године 1887. године Костолац је имао 212 домова са 1.260 становника, 1910. је било 269 домова, а 1948. већ 3.890 становника.

Постоје претпоставке да је Костолац једно од првих словенских насеља формираних у дунавском прибрежју, крају који је најраније на Балкану насељен словенским живљем (још у VII веку). Несумњиво је да је настао на рушевинама средњовековног града Браничева а овај, пак, на рушевинама римског Виминацијума. Град Костолац развио се од сасвим новог насеља које је почело да се гради за време Другог светског рада (1942. године). Тада је подигнуто 26 стамбених и 7 јавних зграда. Костолац је проглашен градом 20. фебруара 1950. године. Прву здравствену амбуланту имао је још 1924. године. Данас је здравствена заштита организована у Дому здравља са већим бројем лекара специјалиста. 

Образовање у Костолцу има дугу традицију. Прва основна школа основана је још 1885. године. Садашњи назив основне школе је „Јован Цвијић“. У Костолцу постоји и Средња техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ која образује кадрове машинске, машинско-енергетске, електро-техничке и рударско-геолошке струке, као и одељење Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца. Такође постоји и КУД Костолац. Фолклорни ансамбл овог друштва гостовао је у преко 20 земаља од Европе до Јужне Америке и на међународним фестивалима освајао бројна признања. Овај ансамбл, као и хор „Дунавска лира“, дувачки оркестар и ликовна секција окупљају велики број аматера.

 И спортски живот у граду достигао је завидан ниво. Спортско друштво „Рудар“ у свом саставу има фудбалски, рукометни, одбојкашки, куглашки, стонотениски и шах клуб. Гимнастичари из Костолца су вишеструки екипни и појединачки прваци државе. Развоју спорта и рекреације свој допринос дају и наутички клуб Дунавац, друштво Партизан, ловачко и спортско-pиболовно друштво.