Костолац
КЕВРО

 

Ликовно удружење ,,Кевро” основано је 28. децембра 2015. године и може се похвалити својим богатим радом на стварању и ширењу ликовног стваралаштва и окупљању свих за­ интересованих грађана љубитеља ликовних уметности, како у самом граду, тако и ван ње­гових граница. Удружење је за пет година свог постојања организовало и спровело у дело че­тири велике ликовне колоније и пет изложби на којима су приказани радови настали упра­во на тим колонијама. Угостили су велики број сликара како из Србије тако и из иностранства: Македонијe, Републикe Српскe, Јужнe Корејe, Молдавијe, Румунијe, Црнe Горe и Хрватскe. Умет­ници су иза себе оставили бројна дела. Чланови Удружења су и сами учесници многих ликовних колонија и изложби широм Србије и региона: Мађарске, Црне Горе, Републике Српске, Чешке.

У своје активности Удружење је укључило и осликавање излога током новогодишњих и ус­кршњих празника широм Србије. На тај начин добило је прилику да се промовише на нацио­налној телевизији у децембру 2019. године.

Чланови Удружења могу се похвалити својим хуманитарним радом и учешћем на раз­ним манифестацијама на којима су поклањали своје радове. Још један доказ да се о овом удру­жењу сазнаје и ван граница нашег града, јесте и одржавање самосталних изложби његове пред­седнице Виолете Кевро у Народном позоришту и Културном центру „Влада Дивљан“ у Београду. Негујући везе са кубанском амбасадом у Београ­ду, свој рад ово удружење подиже на један још виши ниво. Ликовној уметници и председници удружења Виолети Кевро, 2017. године уручена је повеља „Вајфертов жиг“, која се сваке године додељује заслужним појединцима и организа­ цијама на Дан Градске општине Костолац.