Костолац
Групе управе ГО Костолац

ГРУПА ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА


Анђелија Миливојевић

1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звање: самостални саветник

 

Ивана Младеновић

2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звање: млађи саветник

Пословни секретар.

 

Данијела Вукотић

3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звање: виши референт

Канцеларијски послови, послови писарнице и архиве.

 

Сања Драгић

4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звање: виши референт

Послови протокола, односи с јавношћу и пријем грађана.

 

ГРУПА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ, ЛОКАЛНОГ И ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА, УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНОГ УРЕЂЕЊА И ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА ПРОСТОРИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Драгољуб Ивановић

5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звање: саветник

Руководилац Групе за имовинско-правне, стамбене послове и урбанизам, комуналне и инспекцијске делатности, послове заштите животне средине, послове привреде и пољопривреде, локалног и економског развоја, уређења и одржавања зелених површина, послове комуналног уређења и послове одржавања просторија Градске општине Костолац.

 

Миладин Гутић

звање: саветник

Комунални инспектор.

 

Милена Шљивић

звање: саветник

Комунални инспектор.

 

Тања Станисављевић

6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звање: виши референт

Административни послови и послови за инфраструктуру.

 

ГРУПА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ И ПОСЛОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Зденка Радосављевић

7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

звање: саветник

Руководилац Групе за буџет, финансије, јавне набавке, послове статистике и послове информационе технологије и комуникације.

 

Александра Пућо

звање: саветник

Службеник за јавне набавке.

 

Бранко Радошевић

звање: млађи саветник

Програмер и ИТ администратор.

 

Мирјана Пајић

8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звање: виши референт

Буџетско рачуноводство и извештавање и благајнички и административни послови.