Костолац
Градска општина Костолац

Костолац је имао статус општине Пожаревачког среза у периоду од 1949. Године, па све до 1956. године. После овог периода, подручје Костолца улази у састав Општине Пожаревац као Градска месна заједница.

kostolac_opstina.jpg

Законом о територијалној организацији Републике Србије, донешеним 27. децембра 2007. године, некадашња општина Пожаревац добила је статус Града, а за Градску месну заједницу Костолац створена је могућност за оснивање Градске општине.

Градска општина Костолац дефинисана је 2009. године, изменама и допунама Статута Града Пожаревца. У децембру исте године организовани су локални избори за Скупштину Градске општине Костолац, која је и конституисана на Свечаној седници Скупштине Градске општине Костолац - 29. јануара 2010. године. Овај датум се слави као празник Градске општине Костолац.

Грађани сеоских Месних заједница на референдуму одржаном 2009. године, определили су се да желе да уђу у састав Градске општине Костолац, тако да Градска општина Костолац данас у свом саставу има четири околна села, а то су: село Костолац, Острово, Кленовник и Петка.

Седиште Градске општине Костолац налази се у улици Боже Димитријевића бр. 13 у Костолцу. Градска општина Костолац има своју Управу , са службама за :

 • финансије
 • привреду
 • инспекцијске послове
 • комуналне послове и послове заштите животне средине
 • пољопривреде
 • скупштинске послове
 • месне заједнице
 • протокол
 • техничке обраде података.

 У просторијама Градске општине Костолац налазе се и:

 • Служба за наплату грејања
 • Служба за оверу уверења о имовном стању
 • Национална служба за запошљавање
 • Матична служба.