Костолац
ФК КОСТОЛАЦ 2008

Из жеље да се што више деце приближи фудбалу, спорту уопште и физичкој култури, 2008. године настаје Фудбалски клуб „Косто­лац 2008“, који окупља децу и омладинце, уз­раста од пет до двадесет година. Поред оснива­ча и председника Клуба Јовице Станића, за рад са децом задужени су професор физичког вас­питања Јован Павловић, дипломирани настав­ник физичког васпитања Бобан Илић, као и не­колико тренера са одговарајућим лиценцама.

За дванаест година постајања, кроз Клуб је прошло много дечака и мањи број девојчи­ца. Данас у њему тренира сто тридесет дечака, који се такмиче у категоријама претпетлића, петлића и пионира.

Захваљујући разумевању градске и општинске власти, у последње три године ФК „Костолац 2008“, ради одлично и има могућно­ сти за даљи напредак. Једна од новина Клуба јесте бесплатно тренирање за децу од пет и шест година, кадете и омладинце.
Поред деце и омладинаца, Клуб има и своју сениорску екипу која се такмичи у Град­ској фудбалској лиги Пожаревац.

За мање од једне деценије рада, овај фуд­балски клуб покренуо је иницијативу и орга­низовао Меморијални турнир „Бора Бека“, на коме је само прошле године учествовало око шесто дечака из целе Србије. Иза себе има нешто више од шездесет освојених пехара, што на турнирима, што кроз званичну лигу такми­ чења, због чега ужива поштовање многих клу­бова у окружењу, а и шире.