Костолац
АМАНЕТ КОСТОЛАЦ

 

Секција фолклорних ветерана постојала је у оквиру КУД­а „Костолац“ од 5. септембра 2008. године, а као засебно удружење издвоји­ ли су се 23. фебруара 2016. године и од тада раде под именом „Аманет“.

Друштво окупља дваде­сет чланова и до сада је успешно организовало три смотре ветеранских културно­уметничких друштава. Учествовали су на многобројним смотрама и фестивалима широм земље. На­стављају свој рад са жељом да их игра окупи у што већем броју.

Председник друштва је Стани­ша Станојевић.