Костолац
ЕУРО РОМИ

 

Удружење грађана „Еуро Роми“ окупља припаднике ромске националности и залаже се за унапређење и развој културе, образовања и спорта. Активно раде на побољшању услова живота ромске популације у Костолцу и на ин­теграцији Рома у све токове друштвеног живо­та у локалној заједници. Кроз пројекте које су спроводили протеже се хуманитарни карактер. Успешно су спровели пројекат превенције кар­цинома дојке међу Ромкињама.

Удружење је ос­новано 12. новембра 2014. године.

Председник удружења је Сефедин Шапранци.