Ириг
СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ИРИГ

Комунални инспектор:

Тел. +381 22 462 015

 

Грађевински инспектор: Бранко Лукић

тел: +381 22 400 637

е-mail: branko.lukic@irig.rs

 

Инспектор за заштиту животне средине: Ивица Рушпај

тел: +381 22 400 636

е-mail: ivica.ruspaj@irig.rs

 

Саобраћајни и инспектор за путеве: Иван Чаљкушић

тел: +381 22 462 015

е-mail:  ivan.caljkusic@irig.rs

 

Туристички инспектор: Милена Чучковић

тел: +381 22 462-015

е-mail: milena.jocic@irig.rs