Ириг
Служба за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове

Шеф Службе: Др Слободан Радојчић

Тел. +381 22 400 600 лок. 107