Ириг
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

ИРИГ

Телефон месне заједнице: +381 22 461 319

 
БАЊА ВРДНИК

Телефон месне канцеларије: +381 22 465 103
Телефон месне заједнице: +381 22 465 255

 
ЈАЗАК И МАЛА РЕМЕТА

Телефон месне канцеларије: +381 22 468 456

 
КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР И ГРГЕТЕГ

Телефон месне канцеларије: +381 22460 100

 
КРУШЕДОЛ СЕЛО И ВЕЛИКА РЕМЕТА

Телефон месне канцеларије: +381 22  460 013

 
НЕРАДИН

Телефон месне канцеларије: +381 22 2 464 146

 
РИВИЦА

Телефон месне канцеларије: 022/461 215

 
ШАТРИНЦИ И ДОБРОДОЛ

Телефон месне канцеларије: 022/2 467 616