Ириг
Гргетег

Гргетег се налази у североисточном делу иришке општине на, у просеку, 260 м надморске висине, што га сврстава у групу виших насељених места. Према попису из 2011. године Гргетег има свега 76 становника. 

Када је у питању саобраћајна повезаност, прилично је лоша, али место није много удаљено од већих места: 25 км од Новог Сада, 12 км од Ирига, 24 км од Руме итд.

grgeteg.jpg

Излованост Гргетега учинила је да природа остане нетакнута и да свако коме је потребан мир њега и нађе. Међу бројним туристичким атракцијама којима се дичи иришка општина у Гргетегу су чак две. То су споменик природе – Палеонтолошки локалитет „Гргетег“ и средњовековни манастир Гргетег.

Палеонтолошки локалитет „Гргетег“

На овом локалитету откривени су седименти сармата, панона и горњег понта тзв. „Гргетешки слојеви“. Откривена је, детаљно обрађена и изучена бројна каспибракична фауна мекушаца. Одређено је преко 40 врста од којих је 12 врста први пут утврђено. Присуство богате и добро очуване фосилне фауне мекушаца из некадашњег Панонског мора истакли су локалитет Гргетег као класичну локалност горњег понта у оквиру Панонског басена, те због тога улазу у европску и светску стратиграфију.

„Гргетешки слојеви“ добили су статус споменика природе и под заштитом су Покрајинског завода за заштиту природе.