Ириг
ОДБОРНИЦИ СО ИРИГ

           Томислав Станојчев - Заменик Председника СО Ириг

 • Љиљана Грујичић Тешић, рођена 1974. године, др. Техничких наука, из Јаска;
 • Мина Павић, рођена 1989. године, дипл. економиста, из Врдника;
 • Славиша Смиљанић, рођен 1975. године, пољопривредник, из Ривице;
 • Зоран Митић, рођен 1951. године, пензионер, из Ирига;
 • Јела Коледин, рођена 1961. године, мед. сестра васпитач, из Ирига;
 • Јованка Јанковић, рођена 1958. године, лекар, из Ирига;
 • Игор Дерета, рођен 1988. године, дипл. економиста, из Врдника;
 • Милан Митровић, рођен 1960. године, пензионер, из Ирига;
 • Јаника Такач, рођен 1961. године, металостругар, из Шатринаца;
 • Драгана Николић, рођена 1990. године, васпитач, из Нерадина;
 • Сања Воденац, рођена 1980. године, дипл. васпитач, из Ирига;
 • Радован Нинковић, рођен 1969. године, дипл инг. агрономије, из Ирига;
 • Милан Марковић, рођен  1945. године, пољопривредник, из Нерадина;
 • Владислав Илкић – Влада, рођен 1971. године, саобраћајни инструктор, из Врдника;
 • Стеван Гудурић, рођен 1988. године, предузетник, из Ирига;
 • Павле Мисиркић, рођен 1992. године, грађ. техничар из Крушедола;
 • Мирослав Радовановић, рођен 1982. године, др.вет.мед. из Гргетега;