Ириг
ОБЛАСТ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПАВЛЕ ВЕЛИЋАНСКИ из Ирига, рођен 05.02.1978. године у Новом Саду.

Завршио је Војну гимназију у Београду.

Запослен је од 2000. године у Заводу за здравствену заштиту радника железнице Србије „Београд“, огранак Нови Сад на радном месту шефа техничке службе. Има једног сина.