Ириг
ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

САНДРА ГЛУШИЋ из Ирига, рођена је 28.02.1990. године.

Завршила је Средњу Медицинску школу „7. Април“ у Новом Саду, смер физиотерапеутски техничар. Дипломирала је 2015. године на Факултету за менаџмент ФАМ, смер менаџмент у медијима.

Од 2005. - 2009. године радила је у Јодној бањи у Новом Саду на обуци за физиотерапеутског техничара. У периоду 2009-2010. године радила је као физиотерапеутски техничар у Бањи Врдник у „ТЕРМАЛУ“.

Од 2012. године запослена је на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине као медицински техничар.