Ириг
ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТУРИЗМА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

НИКОЛА  НЕШКОВИЋ, рођ. 10.11.1977. године у Новом Саду.

Основну школу је завршио у Врднику, а средњу школу - трговачки техничар у Новом Саду. Радио је у фирми ''Рума-гума-Галакси'' 10 година. 6 година је власник успешне приватне фирме, ТР ''Аца'' у Врднику. 

Од јануара 2015. године је члан Општинског већа општине Ириг. Живи са породицом у Врднику, отац је троје деце.