Ириг
ОБЛАСТ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈОВАН ЈОЦИЋ, из Јаска, рођ. 01.07.1984. год. По занимању је дипломирани економиста.

Основну школу завршио је у Врднику, Средњу електротехничку школу завршио је у Руми, а економију у Београду. Има шест година радног искуства у предузећима ЕКО-МЕТАЛ у Врднику, у Дому здравља Ириг и ДОО ''Митас'' Рума.

  • Био је у периоду од 2012. до 2014. године члан Општинског већа Општине Ириг.
  • Био је председник Савета МЗ Јазак од јуна 2015. године до  септембра 2017. године. Функцију члана Општинског већа обавља од маја 2016. године до данас. 
  • Тренутно је запослен у ЈП „Комуналац“ Ириг. Ожењен је и отац је две ћерке.