Ириг
ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ЂОРЂЕ КАЛЕНАТИЋ из Ирига, рођен 13.05.1989. године у Руми.

Завршио прехрамбено-шумарску и хемијску школу у Сремској Митровици 2008. године.

Од 2010. до 2016. године радио у угоститељству као предузетник. Данас се бави занатским пословима у грађевинарству.

Од 2016. године до данас вршио је дужност одборника у Скупштини општине Ириг, а од 2019. године је члан Савета месне заједнице Ириг.