Инђија
Заменик председника општине

Драгана Радиновић

Заменик председника општине

 

Драгана Радиновић је рођена 30.05.1976. године у Новом Саду.

По занимању је Инжењер прехрамбене технологије.

Од 2006. године запослена је у предузећу „Монус“ Земун – „ДИМ“ Инђија у Сектору контроле квалитета, прво као пријемни контролор а затим као шеф пријемне контроле.

Похађала је семинаре из области примене система менаџмента квалитета према JUS ISO 9001 и  SCS ISO/IEC 17025 и стекла диплому Интерног проверавача уз активно учествовање као члан тима за интерну проверу целог предузећа и акредитоване хемијске лабораторије предузећа „Монус“.

Члан Српске напредне странке и повереник МО Крчедин.

Живи у Крчедину.