Инђија
СРЕДЊА ШКОЛА ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ

Адреса: Инђија, Трг Слободе 2а

Телефон: 022/551-854 ; 022/552-373

Сајт: Натошевић

 

Средња школа ’’ Др Ђорђе Натошевић ’’ основана је 1997. године као стручна школа. Основана је са циљем да обезбеди кадар за тадашње потребе привреде Инђије.

korisno-djordje-natosevic.jpg
Школа се налази у самом центру града, у згради коју користи заједно са Гимназијом. Када је основана, школа је бројала 331 ученика у 9 одељења и 35 наставника.

5958324_orig.jpg
Данас је ово модерна школа која броји близу 600 ученика, 22 одељењe и око 80 запослених.

Школа поседује учионице и кабинете за реализацију општеобразовних предмета, кабинет за рачунарство и информатику, кабинет за рачуноводство, савремену пословну кореспонденцију и пословну информатику, као и кабинете за релизацију практичне наставе и вежби. Школа такође поседује фискултурну салу, библиотеку, зборницу као и могућност коришћења Спортске хале за извођење наставе физичког васпитања.

4296094_orig.jpg

У складу са модерним тенденцијама развоја привреде наше општине и школа се прилагођавала актуелној ситуацији, са циљем да ученицима пружи могућност добре обучености, а самим тим да им пружи шансу за запошљавање, као и за даље усавршавање у струци. Како су се потребе за образованим кадром у општини мењале, тако је школа мењала профиле.
Данас школа уписује ученике у следеће образовне профиле:
                                         у трогодишњем трајању              у четворогодишњем трајању

                                                         кувар                                            економски техничар
                                                       конобар                                туристичко-хотелијерски техничар
                                                  мушки фризер                                      комерцијалиста
                                                 женски фризер
                               модни кројач по дуалном образовању.