Инђија
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владимир Гак

Председник општине

Screen Shot 2019-09-17 at 12.00.04 AM.png

 

Владимир Гак је рођен у Инђији 26.06.1981. године, где је завршио основну и средњу школу.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду и стекао звање дипломирани правник, након чега је положио  правосудни испит. До ступања на дужност председника општине радио је као адвокат у Инђији.

У политику се активно укључио 2002. године. Дужност одборника у Скупштини општине Инђија је обављао у сазивима 2004-2008. године и 2012-2016. године.

Током обављања одборничке дужности био је члан бројних сталних и повремених радних тела Скупштине општине Инђија.

Од 2006. године је континуирано радио на менаџерским пословима, заступајући интересе страних инвеститора Кипра, Русије и Немачке, пре свега у области инвестиција, на територији Општине Инђија, Рума, Пећинци, Нови Сад, Београд.

Похађао је низ семинара посвећених односима са медијима, унапређењу и ефикасности рада локалне самоуправе и комуналне политике.

Ожењен је супругом Ањом.

Живи у Инђији.