Инђија
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

Културни центар - Почетком маjа 2001. године, СО Инђиjа jе у сарадњи са организациjама USAID и OTI започела проjекат под називом „Грађански парламент” коjи jе за циљ имао реализациjу архитектонско-грађевинских и инфраструктурних проjеката од општег друштвеног интереса. Вољом грађана, приступило се реконструкциjи старог Соколског дома у Инђиjи (1936), коjа jе завршена маjа 2003. Реконструисан Соколски дом отворен jе 15. маjа 2003. Отварањем модерног Културног центра, као основе даљег културног развоjа града, решен jе вишегодишњи проблем Општине Инђиjа. Културни центар Инђиjа у периоду 2003 / 2007. своjе делатности обавља у склопу Народне бибилотеке „Др Ђорђе Натошевић”, да би 2007. године, одлуком СО Инђиjа, Културни центар добио статус самосталне установе.

 

photo_2019-09-24_13-28-00.jpg

Као централна установа у области културе на териториjи Општине Инђиjа, коjа се према своме Статуту бави делатношћу коjом се обезбеђуjе задовољавање потреба грађана у области културе, основне делатности установе Културни центар чине:

уметничко и књижевно стваралаштво
сценска уметност
приказивање филмова
делатност музеjа, галериjа и збирки
образовна делатност

Програм рада установе организован jе по програмским jединицама у складу са основним делатностима установе.
Програмске jединице су:

Позоришни програм
Филмски програм
Ликовни програм
Музички програм
Организациjа манифестациjа и догађаjа у области културе од значаjа за Општину Инђиjа

Културни центар поседуjе позоришно-бископску салу са 203 места, конференциjску салу / галериjски простор са 40 места модерног и приjатног ентериjера, KC café club са летњом баштом, савремену аудио/видео/сценску опрему.

Од 2007. године у саставу Културног центра налази се и Кућа Воjновића, са легатима Ђорђа Воjновића и Николе Петковића и галериjским простором.

DSC_0035.jpgфото: Јелена Јелачић

Простор Културног центра за своjе актвиности користе многе локалне инициjативе у области културе и уметности (КУД Соко, Глумачка дружина Позориштанце, Омладински Културни центар ОКЦЕ, Удружење грађана Ђорђе Воjновић, Удружење грађана за помоћ старим 4 + 1, Музичка школа Амадеус Арт…).

DSC_0027.jpgфото: Јелена Јелачић

Позоришни програм Културног центра обухвата током сезоне око 10 гостуjућих представа. Културни центар данас сарађуjе са готово свим позориштима Србиjе (Jугословенско Драмско Позориште, Београдско драмско позориште, Звездара театар, Битеф театар, Дах театар, Позориште Бошко Буха, Позориште младих – Нови Сад, Шабачко позориште, Позориште Jоаким Вуjић Крагуjевац …)

DSC_0018.jpgфото: Јелена Јелачић

Након почетних успеха на аматерскоj сцени постигнутих радом едукатовног центра глуме – Позоришне радионице, Културни центар 2007. године први пут учествуjе у копродукциjи jедне професионалне позоришне представе – Ненаграђени љубавни труд Виљема Шекспира настао у сарадњи Битеф театра, Културног центра Инђиjе и Центра за културу Тиват, коjи jе на сцену поставио Никита Миливоjевић.

Године 2008. у копродукциjи Битеф театра, Културног центра Инђиjе и Позоришта младих Нови Сад постављена jе представа „Розенкранц и Гилденстерн су мртви“, према тексту Тома Стопарда и у режиjи Jована Груjића. Представа „Розенкранц и Гилденстерн су мртви“ нашла се у селекциjи наjзначаjниjег позоришног фестивала у региону – Стериjиног позорjа 2009. године.

Године 2010. Светислав Басара поставља своj комад „Хипертензиjа“ на сцени Културног центра Инђиjа.

Позоришна радионица Културног центра, своjеврстан едукативни центар глуме и режиjе за младе, у периоду 2003 / 2010. постигла jе значаjне резултате на аматерскоj сцени Србиjе. У сарадњи са редитељем Jованом Груjићем и глумцем Иваном Jевтовићем, уз многе госте радионице, постављене су представе „Сан летње ноћи“, „Кући“, „Слуга дваjу господара“, „Сасвим обичан нови дан“, „Нешто као … бриљантин!“ …

Филмски програм / биоскоп Културног центра протеклих година jедан jе до наjпосећениjих у Србиjи. Репертоар биоскопа чине у jеднакоj мери холивудски блоцкустерс филмови и тзв. ауторски филмови. Филмски програм установе, поред редовног репертоара, обогаћен jе током сезоне и великим броjем филмских манифестациjа – Поглед на ФЕСТ, Фестивал Слободна зона, Фестивал Студентског филма, Дани италиjанског филма, Фестивал ауторског филма, Фестивал дечиjег филма Кидс Фест …

За квалитет ликовног програма установе задужен jе Савет галериjе Куће Воjновића, коjи на годишњем нивоу путем конкурса одлучуjе о динамици и квалитету изложби у галериjи Куће Воjновића коjа jе у саставу Културног центра. Као алтернативни галериjски простор користи се и кафе Културног центра, мала сала, као и хол установе.
Културни центар у сарадњи са Београдским Jazz фестивалом стоjи иза организациjе Jazz фестивала у Инђиjи. Jедан смо од организатора концерта Ред Хот Цхилли Пепперса у Инђиjи. Летњи фестивал Сцена Фест, коjи се одржава на више отворених локациjа Инђиjе, продукциjа jе Културог центра …

Програмском концепциjом (позоришним, филмским, ликовним програмима) Културни центар Инђиjа младима у граду представља jедно/jедино место окупљања увек отворено за размену идеjа и заjедничке проjекте.

Културни центар данас представља jедан од наjпосећениjих обjеката ове намене у региону. Модерним маркетингом, актуелним и атрактивним програмима, младим и стручним тимом у руководству установе, Културни центар Инђиjа jе последњих година постао носилац целокупне реформе културног живота у граду и региону.