Инђија
КУЋА ВОЈНОВИЋА

Кућа Воjновића представља репрезентативан пример неокласицистичке архитектуре настале краjем 19. века у Инђиjи. Као породичну имовину Ђорђе Воjновић jе приземну кућу заjедно са драгоценом збирком уметничких слика и предмета неколико месеци пре своjе смрти краjем 1974. године тестаментом оставио на коришћење Општини Инђиjа.

DSC_0036.jpg

фото: Јелена Јелачић

Обjекат jе 1976. Године од стране Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица и званично проглашен спомеником културе од значаjа за општину Инђиjа. Поред легата Ђорђа Воjновнића у простору Куће Воjновића налази се и легат Николе Петковића.
Одлуком СО Инђиjа Кућа Воjновића се као простор за обављање своjих активности 2007. године додељуjе установи Културни центар коjа преузима и бригу о поменутим легатима.
DSC_0027.jpg

фото: Јелена Јелачић

У циљу подизања квалитета изложби коjе се организуjу у простору Куће, као и стварања идентитета Галериjе Куће Воjновића, Културни центар 2009. године формира уметнички савет галериjе чине мр Светислав Николић – редовни професор на Факултету примењених уметности у Београду, др Jасна Jованов – управник Спомен збирке Павла Бељанског, мр Љиљана Стоjановић, графичар Тамара Делић и историчар уметности Саша Миливоjевић. У наредним сезонама Галериjа Куће Воjновића постаjе препознатљива на културноj мапи региона као респектабилан галериjски простор.
DSC_0030.jpg

фото: Јелена Јелачић

Током 2013/2014. године средствима општине Инђиjа и Покраjинског секретариjата за културу и jавно информисање Галериjа Куће Воjновића се у потпуности реновира.
2015. године Покраjински секретариjат за културу и jавно информисање подржава годишњи програм рада Галериjе Куће Воjновића.

2016. године Културни центар Инђиjа добиjа нови Савет Галериjе Куће Воjновића коjи чине мр Слободан Кнежевић Аби, редовни професор Академиjе уметности у Новом Саду; мр Небоjша Николић, академски сликар, доцент на Учитељском факултету у Врању; Сања Саjферт, историчар уметности, кустос у Галериjи Куће Воjновића у Инђиjи.

DSC_0031.jpg

фото: Јелена Јелачић


Са задовољством помињемо неке од изложби, проjеката и аутора коjе смо Инђиjи представили током протеклих сезона:

 • ДАНИЦА JОВАНОВИЋ / Страсно заљубљена у сликарство, изложба реализована у сарадњи са Спомен збирком Павла Бељанског; Проjекат: УМЕТНОСТ У ВОJВОДИНИ ДАНАС у сарадњи са Галериjом Бел Арт и Златно око (Нови Сад);
 • МАJА ОБРАДОВИЋ/ Туга траjе;
 • НИКОЛА ПЕТКОВИЋ /Повратак сликара;
 • БРАНИСЛАВ МАКЕШ / Слике;
 • ЗОРАН JОВАНОВИЋ ДОБРОТИН/ Joie de vivre i Dances With Wolves;
 • НЕМАЊА МАТЕ ЂОРЂЕВИЋ; ЉУБИЦА СТЕВАНОВИЋ /Der Zverg Rumpelstilzchen (Патуљак Цвилиндрета (Грим));
 • КАТАРИНА РАШИЋ/ Recycled fashion;
 • РАДА СЕЛАКОВИЋ. Злато, у сарадњи са Спомен збирком Павла Бељанског;
 • ВЛАДИМИР ЛАЛИЋ / Трансфигурациjа;
 • ДАНИJЕЛ БАБИЋ /Re – Creation: боjанка из уметности Даниjела Бабића; Проjекат ЛУТАJУЋИ ОТИСАК, Академиjа уметности Нови Сад;
 • СПОМЕН ЗБИРКА ПАВЛА БЕЉАНСКОГ (Нови Сад) / Надежда Петровић : с обе стране обjектива;
 • ГОРАН ДЕСПОТОВСКИ / Социал;
 • УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИJА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ (Чачак) /Слике из Спомен збирке Богића Рисимовића Рисима;
 • ЗДРАВКО МИЋАНОВИЋ / Плакати;
 • БОJАН ОТАШЕВИЋ / Графике;
 • ЉИЉАНА СТОJАНОВИЋ / Мала графичка форма …