Инђија
Дом здравља

Адреса: Српскоцрквена бр. 5. 22320 Инђија

Телефони Дома здравља у Инђији:

Централа: 022/561-282, 561-538, 561-124

Фаx: 022/510-035

Директор 022/560-506

Педијатријска служба 022/561-036

Диспанзер за жене 022/561-282 lok:138 ; 069/8528-379

Служба хитне медицинске помоћи 022/560-805

Диспанзер медицине рада 022/561-037

Апотека 022/561-474

Dom zdravlja.jpg

Дом здравља "Др Милорад - Мика Павловић" Инђија основан је 1956. године као државна установа што је и данас.

Делатност Дома здравља је пружање здравствених услуга из обима обавезне здравствене заштите. Делатност се обавља на територији општине Инђија и односи се на број становништа од преко 60.000.

У пружању здравствене заштите становништва Дом здравља је организован по службама.