Инђија
ОШ 22. јул - Крчедин

Адреса: Крчедин, Наде Јаношевић 4

Телефон: 022/2500-307

е-пошта: skolakrcedin@yahoo.com

 

Школа се налази у центру села, у непосредноj близини цркве, поште, Месне канцелариjе, Месне заjеднице, Дома културе и аутобуског стаjалишта. 

Os22Jul.jpg

Простор испред школске зграде ограђен jе живом оградом, коjи jе испуњен садницама бреза и разним зимзеленим дрвећем. У оквиру школског дворишта налази се и спортски терен намењен за кошарку, рукомет и фудбал.

Историjа школе сеже у давну 1886. годину када jе настава организована при цркви. Од 1903. године се одваjа од ње и настава се изводи у школскоj згради коjа постаjе њено власништво. Први носиоци учитељског звања била jе породица Зековић (две сестре и брат) : Милорад, Анђелка и Катица. 

На рушевинама старе школске зграде, никла jе нова, 1960. године. Са напретком и развоjем села повећавао се и броj деце, што jе условило потребу проширења школске зграде 1973. године. Први управник те новосаграђене школе био jе Илиjа Радовац.

Школа данас поседуjе 8 учионица опште намене, 5 кабинета, библиотеку, учионицу предвиђену за информатички кабинет, фискултурну салу, учионицу за децу предшколског узраста, радионицу за потребе извођења практичне наставе техничког образовања, кухињу са трпезариjом и три мање учионице. 

Школску 2004/2005. годину похађа 276 ученика смештених у 15 одељења од првог до осмог разреда и jедна група предшколског узраста са 30 полазника. Такође, школа има и jедно издвоjено комбиновано одељење у Сланкаменачким Виноградима са 5 ученика од првог до четвртог разреда, а настава се одвиjа на словачком jезику.

У реализациjи васпитно-образовних задатака учествуjе 17 наставника предметне наставе и 8 наставника разредне наставе. Настава се одвиjа у две смене. Помоћно-техничко особље чине 8 радника.

Тренутно jе у школи неопходно извршити реновирање фискултурне сале и поjедних учионица (подови и зидови), набавку наставних средстава и обезбедити услове за кабинетску наставу. И поред тога ученици наше школе су успешни на општинским и окружним такмичењима из више предмета : биологиjе, историjе, српског и руског jезика. Посебно морамо издвоjити спортске успехе наших ученика од петог до осмог разреда. На Олимпиjади у Заjечару ове године фудбалери и две екипе гимнастичара су освоjили друго место. 15 ученика jе освоjило за себе 17 сребрних медаља и три пехара за школу, тако да су у генералном пласману на Олимпиjади од преко три стотине школа учесница заузели треће место. 

Како би одговорила духу времена, школа jе одлучила да конкурише за школско развоjно планирање и током месеца децембра представници Министарства просвете и спорта ће посетити школу у циљу реализациjе Школског развоjног плана.

Проjекат коjи jе већ у току jе проjекат „Грађанин“, за коjи jе професорка географиjе едукована од стране „Грађанских инициjатива“. Оваj проjекат се спроводи са ученицима шестих разреда.

Школа се поноси и своjим некадашњим ученицима коjи су постали истакнуте личности. Истаћи ћемо неке од jих : Стеван Дороњски (бивши председник СФРJ), Петар Релић (председник Извршног већа АП Воjводине), Ига Бохур (први доктор просветних наука Србиjе), Живан Љуковчанин (некадашњи голман „Црвене Звезде“)...