Инђија
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Јавна предузећа и установе

 

Јавно Предузеће Ингас

Адреса: Блок 63 Објекат 14/2 22320 Инђија

Телефон: 022 / 560 - 862

е-пошта: ingas@verat.net

Сајт: Ingas.rs

 

 

Јавно комунално предузеће "Комуналац" Инђија

Адреса: Ул. Војводе Степе 20/ИИИ

Телефон: 561-002; 561-281; 552-325

Факс: 561-343

е-поштаkontakt@komunalac-indjija.com     ;

Сајт: Комуналац

 

 

Јавно комунално предузеће Водовод и канализација

Адреса: Војводе Степе 48, 22320 Инђија

Телефон / Факс: 022-560-842

е-пошта: vik@indjija.net

Сајт: Водовод

 

 

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима "Инђија ПУТ"

Адреса: Инђија, Војводе Степе 11/3

Телефон: 022/215 00 15 централа

е-пошта: jpgz@indjija.net

Сајт: Инђија ПУТ

 

 

Јавно предузеће за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија

Адреса: Инђија, Цара Душана бр.1

Телефон: 022/ 565-867

Факс: 022/561-311

е - пошта: ingrin@indjija.net

Сајт: Ингрин

 

Туристичка организација општине Инђија

Адреса: Цара Душана 1, 22320 Инђија

Тел/факс: 022 510 970

е-пошта: turizam@indjija.net 

Сајт:

www.indjijatravel.rs

Директор: Maja Bošnjak

е-пошта:

office@indjijatravel.rs

 

 

Агенција за ИТ, ГИС и Комуникације Општине Инђија

Адреса: Цара Душана 1,Инђија

Телефон : +381 (0) 22 560 002

Факс : +381 (0) 22 560 002

е-пошта: mile.bodrozic@indjija.net

Сајт: ИТИ

 

 

Агенција за економски развој општине Инђија

Адреса: Војводе Степе 48, Инђија

Тел/Факс: +381 22 55 60 60

Е-пошта: dragan.jankovic@indjija.net

 

 

Агенција за рурални развој општине Инђија

Адреса: Војводе Степе 48, Инђија

Тел/Факс: +381 22 55 60 60

Е-маил: arr@indjija.net

Wеб: АРРИ

 

 

Центар за социјални рад "ДУНАВ"

Адреса: Војводе Степе 42, Инђија

Тел/факс: 022/560-526, 560-303;

е-пошта: csrdunav@indjija.net, csrdunav@neobee.net

Сајт: ЦСР Дунав