Богатић
Секретар Скупштине општине Богатић

2869-1599201512.jpg

Марија Ђурђевић

Марија Ђурђевић рођена је 10. септембра 1981. године у Шапцу. Oсновну школу „Никола Тесла“, завршила је у Дубљу, а средњу Медицинску школу „др Андра Јовановић“, у Шапцу - носилац дипломе „Вук Караџић“. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2007. године. Од 2007. до 2008. године радила као приправник волонтер у Основном суду у Шапцу - судска јединица у Богатићу.
Од новембра 2013. до 30. новембра 2016. године била радно ангажована у Јавном предузећу „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић“, ЈП Богатић. Од 01.06.2017. до 17.08.2020. године била радно ангажована у Општинској управи општине Богатић на радном месту радни односи и грађанска стања. На седници Скупштине општине Богатић 17.08.2020. године постављена је за Секретара Скупштине општине Богатић.

Радно искуство из области радних односа, грађанских стања, јавних набавки, изборних процеса, израде правних аката. Има положен државни стручни испит за рад у органима управе, говори енглески језик – конверзацијски ниво и италијански језик – основни ниво. Дугогодишњи технички секретар Општинског одбора Српске напредне странке у Богатићу.

Удата, мајка двоје деце.