Богатић
Начелник Општинске управе

2874-1599286001.jpg

Рођен је 17.11.1962. године у Богатићу. Основну школу „Лаза К. Лазаревић“ завршио је у Клењу, а средњу усмерену у Богатићу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду. Има положен правосудни испит.

Има 32 године радног искуства, а у досадашњој радној каријери, обављао је послове јавног правобраниоца, као и шефа локалне пореске администрације. У неколико наврата се налазио на месту начелника Општинске управе општине Богатић, а Одлуком Општинског већа општине Богатић од 04.11.2019. године након спроведеног јавног конкурса, постављен је за начелника Општинске управе општине Богатић на период од пет година.

Ожењен, отац двоје деце, живи у породичној кући у Клењу.