Богатић
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „МАЧВА“ БОГАТИЋ

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „МАЧВА“ БОГАТИЋ

Лов дивљих животиња, најстарија је људска делатност и претеча целокупног сточарства, од почетних фаза припитомљавања до савремених индустријализованих система. Суштина ловства је примена низа принципа, поступака, деловања и метода који треба да обезбеди очување дивљих врста, а онда и трајност коришћења обог осетљивог и делимично обновљивог ресурса. Прво Мачванско Друштво основано је 06.04.1946. и регистровано у СУП-у Богатић. Садашњи назив Л.У. „Мачва“ Богатић је од 30.01.1995 године. Л.У. „Мачва“ Богатић газдује ловиштем „Мачва“, простире се на територији општине Богатић. Округ Мачвански обухвата 14 села општине Богатић. Граница ловишта се поклапа са границама територије општине Богатић, укупна површина 30.187 ha. Граничи се са ловиштима „Срем-Мачва“ из Сремске Митровице, „Добрава“ Селе Јевтић-Шабац и „Милошевица“ Слога- Липолист.                        Удружење броји око 540 чланова. Стручну службу Ловачког удружења „ Мачва „ чине:
- 1 лице специјалисатa за ловство - управник
- 2 лица шумарске струке - ловочувари
У ловишту „ Мачва“ гајене врсте дивљачи су: срна, зец, фазан и пољска јаребица. Одстрел срнеће дивљачи спроводи се кроз селективни лов, и према потреби санитарни. Поред наведених гајених врста дивљачи у ловишту је присутан одређен број других ловостајем заштићених врста:
-дивља патка глувара
-дивља патка крџа
-голуб гривнаш
-шумска шљука
-препелица
-грлица

Чека-Совљак1.jpeg
Тако да је лов ситне дивљачи веома атрактиван у ловишту посебно лов препелице и дивље патке на обали река Дрине и Саве. Организовањем манифестације „ Динска лисица“ повећало се интересовање ловаца за лов лисица. Основни циљ је гајење, заштита и коришћење дивљачи и њихових делова. У нашем ловишту имамо и Л.Т.О. чеке-17 комада, хранилишта-17 комада, солилишта-15 комада, прихватилишта-14 комада. Хранилишта за ситну дивљач 200 комада. Општи циљеви: Заштита, гајење, лов и коришћење гајених врста. Посебни циљеви: Постизање оптималне бројности, побољшање природних услова, заштита свих врста дивљачи а посебно ретких и угрожених врста. Насељавање дивљачи у ловиште базирано је на уношење фазана из вештачке производње. Тежи се остварењу ловног туризма тј. лова на дивље патке на обалама река Дрине и Саве.