Богатић
Туризам

Налази се на северу Мачве, на територији општина Сремска Митровица и Богатић. Територији општине Богатић припада 15 % овог резерват. Простором доминира речни биотоп, кога чини речица Засавица у дужини од 33,1km. У еколошком низу смењују се водени и мочварни екосистеми, са фрагментима поплавних ливада и шума који су омогућили опстанак бројном и разноврсном биљном и животињском свету. Укупна површина резервата износи 1825 хектара, од чега је 675 хектара у првој категорији заштите. Основу резервата чине више водених површина.

zasavica1-710x375-1.jpg

Забележено је преко 500 биљних врста са значајним присуством ретких и реликтних врста: бели и жути локвањ, тестерица, локвањић, мочварна коприва, иђирот, борак, ребратица и језичасти љутић. Овај водени екосистем насељен је многобројним бескичмењацима, који су добри биоиндикатори квалитета воде. Међу многобројним инсектима, њих 15 је заштићено као природна реткост. Од кичмењака овај водоток претежно је настањен рибама из фамилије шарана. Укупно је евидентирано 20 врста риба, од којих су мргуда најзначајнији становник Засавице, који је због своје угрожености на Европској црвеној листи глобално угрожених биљних и животињских врста. Сви водоземци и неколико врста гмизаваца такође су заштићени законом као природне реткости.

zasavica2-710x375-1.jpg

У Засавици је забележено присуство око 120 врста птица. Досадашња истраживања показују присуство тридесетак врста сисара, нарочито оних који су својим начином живота везани за водена станишта, као што је видра и дивља мачка. Засавицу насељавају и ондатра или бизамски пацов, ракунопас, мочварна ровка, пругасти миш, сиви пух и многе врсте слепих мишева. Живописна смена шума, влажних ливада, широких обала и саме воде, богатство биљних и животињских врста, традиционалан начин живота на реци осликан кроз фолклор и свакодневни живот, историјско наслеђе које сеже у прадавна времена, пружа посетиоцима током целе године посве ретке, привлачне и непоновљиве туристичке садржаје. Због свог биодиверзитета, присуства реликтних, ендемичних и ретких врста и њихових животних заједница, Засавица представља подручје погодно за научна и стручна истраживања.

zasavica3-700x375-1.jpg

Спортским риболовцима је на посебно уређеним локацијама и чекама омогућен улов. Вожња чамцима за љубитеље фото сафарија је право уживање, а посебну атракцију представља конзумација “еко хлеба” и “мачванске рибе на таландари”.